Hoofdcontent

Geld voor initiatieven sporten en bewegen

Doe een aanvraag bij het Beweeg- en Sportakkoord

Schiedamse beweeg- en sportaanbieders en maatschappelijke organisaties kunnen een financiële bijdrage aanvragen, als ze een goed idee hebben voor een nieuw initiatief om Schiedammers te helpen meer te sporten en bewegen. In totaal is voor 2024 een bedrag van 50.000 euro beschikbaar. De focus ligt de komende drie jaren op de volgende thema’s: inclusief sporten en bewegen, sterke spelers en sociaal veilige sport.

Bewegen en sporten is voor veel Schiedammers al een belangrijk onderdeel van hun dagelijkse leven. Om nog meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen kunnen beweeg- en sportaanbieders en maatschappelijke organisaties een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning. Het lokale Beweeg- en Sportakkoord wordt mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Rijk.

“Meer Schiedammers in beweging. Daar gaan we voor, ook in het nieuwe jaar. Met het lokale Beweeg- en Sportakkoord werken we aan een beweeg- en sportomgeving waarin iedereen mee kan doen, waar je met plezier naartoe gaat en waar je je veilig voelt”, vertelt wethouder Antoinette Laan. “Dat doen we als gemeente niet alleen, maar juist mét alle organisaties in de stad die hiermee bezig zijn. Ik nodig alle Schiedamse beweeg- en sportaanbieders en maatschappelijke organisaties dan ook uit om een aanvraag in te dienen, als zij ideeën en initiatieven hebben die passen bij hun ambities en de doelen uit het Sportakkoord.”

 

Drie thema’s

De focus van het lokale Beweeg- en Sportakkoord ligt de komende drie jaren op de volgende thema’s: inclusief sporten en bewegen, sterke spelers en sociaal veilige sport.

  1. Iedere Schiedammer moet kunnen sporten en bewegen. Dat is niet alleen leuk, maar zorgt ook voor ontmoeting én is hartstikke gezond. Het doel is een leven lang bewegen. Daarom krijgt de jeugd tot en met 18 jaar extra aandacht en staat de gezinsaanpak centraal. Iedereen moet gebruik kunnen maken van een passend sport- en beweegaanbod. Juist ook kwetsbare doelgroepen en mensen met een beperking.
  2. Beweeg- en sportaanbieders hebben, naast het stimuleren van sporten en bewegen, een belangrijke maatschappelijke rol. Zij werken onderling samen en leren van en met elkaar om zoveel mogelijk Schiedammers in beweging te krijgen.
  3. Tot slot moet sporten en bewegen, ongeacht leeftijd, geslacht, beperking of afkomst voor iedereen veilig zijn, in het bijzonder voor minderjarigen en kwetsbare groepen.

 

Een aanvraag indienen?

Beweeg- en sportaanbieders en maatschappelijke organisaties die een goed idee of initiatief hebben dat past bij één van de thema’s, kunnen nu een aanvraag indienen. In 2024 is in totaal 50.000 euro te verdelen. Per initiatief is een bedrag tussen 250 en 10.000 euro beschikbaar. Klik hier om de voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen te bekijken.

Start de aanvraag

 

Een team dat toeziet op de uitvoering van het lokale Beweeg- en Sportakkoord beoordeelt de aanvragen. Dit team bestaat uit vertegenwoordigers uit het onderwijs, zorg en welzijn, de gemeente Schiedam en Team Sportservice Zuid-Holland.