Hoofdcontent

Subsidiekaders Beweeg- en Sportakkoord

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidieverstrekking:

 • De aanvraag draagt bij aan de ambitie en doelstellingen van het Sportakkoord Schiedam;
 • Binnen de activiteit van de aanvraag wordt met ten minste één andere partij samengewerkt; 
 • De aanvraag is vernieuwend ten opzichte van het bestaande aanbod;
 • Het project heeft een duurzaam karakter;
 • Er is sprake van cofinanciering van betrokken partners (in geld, tijd of materialen/goederen);
 • Er wordt een actieve bijdrage verwacht met betrekking tot monitoring en evaluatie;
 • De activiteit moet plaatsvinden in Schiedam en openbaar toegankelijk zijn;
  Het is mogelijk om 3x per jaar een aanvraag in te dienen, totdat het subsidieplafond is bereikt;
 • De hoogte van de subsidie-aanvraag ligt tussen 250 en 10.000 euro per aanvraag;
 • Er is sprake van een subsidieplafond voor het totaal van de aanvragen, per jaar ter hoogte van 50.000 euro.