Hoofdcontent

Tennislessen voor kinderen met een verstandelijke beperking

Mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage vanuit het Beweeg- en Sportakkoord.

Tennisvereniging Rebounce organiseerde op woensdag 17 april een aangepaste tennistraining voor kinderen met een verstandelijke beperking. De trainingen worden mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage vanuit het Beweeg- en Sportakkoord. 

Welkom op de sportvereniging
De aangepaste tennisles voor kinderen met een verstandelijke beperking is een van de eerste vanuit het Beweeg- en Sportakkoord gesubsidieerde activiteiten die dit jaar plaatsvindt. Sportwethouder Antoinette Laan: “Tijdens mijn bezoek aan de tennisles zag ik hoeveel plezier de kinderen hadden in het tennissen en het samen bewegen. De aangepaste lessen zorgen ervoor dat ook kinderen met een verstandelijke beperking zich welkom voelen bij de vereniging. Dat is belangrijk, want bewegen is voor iedereen hartstikke leuk en gezond.”

Inclusief sporten en bewegen
De aangepaste lessen van tennisvereniging Rebounce passen bij het thema inclusief sporten en bewegen. Dat is een van de thema’s waar het Beweeg- en Sportakkoord de komende jaren de focus op legt. “In Schiedam werken we aan een beweeg- en sportomgeving waarin iedereen kan meedoen, waar je met plezier naartoe gaat en waar je je veilig voelt. Het is belangrijk om mensen zonder een beperking bewust te maken om meer aandacht te hebben voor het sporten door mensen die een beperking hebben”, aldus Laan.

Aanvraag doen
Schiedamse beweeg- en sportaanbieders en maatschappelijke organisaties kunnen een financiële bijdrage aanvragen, als ze een goed idee hebben voor een nieuw initiatief om Schiedammers te helpen meer te sporten en bewegen. Dat kan via: www.lekkerbezigschiedam.nl/beweeg-en-sportakkoord. Hier staat alle informatie, zoals waaraan een aanvraag moet voldoen.

Met het Beweeg- en Sportakkoord spreken sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners, bedrijven en de gemeente af hoe zij met elkaar sport- en beweegambities in Schiedam kunnen bereiken. In totaal zijn er op dit moment zes aanvragen voor een financiële bijdrage uit het Sportakkoord toegekend. Een team dat toeziet op de uitvoering van het lokale Beweeg- en Sportakkoord beoordeelt de aanvragen. Dit team bestaat uit vertegenwoordigers uit het onderwijs, zorg en welzijn, de gemeente Schiedam en Team Sportservice Zuid-Holland.