Hoofdcontent

Beweeg- en Sportakkoord

Bewegen en sporten zijn onderdeel van het dagelijks leven van veel Schiedammers. Zij delen de lol van bewegen en sporten met anderen en voelen zich fit en gezond. Om het sporten en bewegen te stimuleren kunnen beweeg- & sportaanbieders en maatschappelijke organisaties een financiële bijdrage aanvragen bij het Beweeg- en Sportakkoord, als ze een goed idee hebben voor een nieuw initiatief om Schiedammers te helpen meer te sporten en bewegen. De komende jaren ligt de focus op de thema’s: inclusief sporten en bewegen, sterke spelers en sociaal veilige sport. Benut de kracht van sport, bewegen en een gezonde leefstijl door nieuwe beweeg- en sportideeën te ontwikkelen. Zo werken wij met elkaar aan een gezonde, vitale en sociale Schiedamse samenleving.

Bekijk de infographic

 

“Meer Schiedammers in beweging. Daar gaan we voor, ook in het nieuwe jaar. Met het lokale Beweeg- en Sportakkoord werken we aan een beweeg- en sportomgeving waarin iedereen mee kan doen, waar je met plezier naartoe gaat en waar je je veilig voelt”, vertelt wethouder Sport Antoinette Laan. “Dat doen we als gemeente niet alleen, maar juist mét alle organisaties in de stad die hiermee bezig zijn. Ik nodig alle Schiedamse beweeg- en sportaanbieders en maatschappelijke organisaties dan ook uit om een aanvraag in te dienen, als zij ideeën en initiatieven hebben die passen bij hun ambities en de doelen uit het Sportakkoord.”

De drie thema's

De focus van het Beweeg- en Sportakkoord ligt de komende drie jaren op de volgende drie thema's:

  1. Inclusief sporten en bewegen: Iedere Schiedammer moet kunnen sporten en bewegen. Dat is niet alleen leuk, maar zorgt ook voor ontmoeting én is hartstikke gezond. Het doel is een leven lang bewegen. Daarom krijgt de jeugd tot en met 18 jaar extra aandacht en staat de gezinsaanpak centraal.  Iedereen moet gebruik kunnen maken van een passend sport- en beweegaanbod. Juist ook kwetsbare doelgroepen en mensen met een beperking.
  2. Sterke spelers: Beweeg- en sportaanbieders hebben, naast het stimuleren van sporten en bewegen, een belangrijke maatschappelijke rol. Zij werken onderling samen en leren van en met elkaar om zoveel mogelijk Schiedammers in beweging te krijgen.
  3. Sociaal veilige sport: sporten en bewegen moet, ongeacht leeftijd, geslacht, beperking of afkomst voor iedereen veilig zijn, in het bijzonder voor minderjarigen en kwetsbare groepen.

 

Subsidie aanvragen?

Om de ambities in Schiedam te realiseren, is er stimuleringsbudget beschikbaar. Beweeg- en sportaanbieders en maatschappelijke organisaties die een goed idee of initiatief hebben dat past bij één van de thema’s, kunnen een aanvraag indienen. In totaal is er voor 2024 een bedrag van 50.000 euro beschikbaar met een maximum van 10.000 euro per aanvraag.

Subsidiekaders Beweeg- en Sportakkoord

Start de aanvraag!

 

Kernteam

Een team dat toeziet op de uitvoering van het lokale Beweeg- en Sportakkoord beoordeelt de aanvragen. Dit team bestaat uit vertegenwoordigers uit het onderwijs, zorg en welzijn, de gemeente Schiedam en Team Sportservice Zuid-Holland.

 

Partner worden?

Veel organisaties zijn al betrokken bij het Beweeg- en Sportakkoord. De drie thema’s worden de komende tijd gezamenlijk verder uitgewerkt en we vertalen de ambities naar activiteiten. Heeft jouw organisatie ook ambities op het gebied van sport en bewegen en/of wil je meedenken? Dan ben je van harte uitgenodigd om aan te sluiten bij het Lokale Beweeg- en Sportakkoord.

 

Meer informatie

Wil je meer informatie over het aansluiten bij het lokale Beweeg- en Sportakkoord of hulp nodig bij het indienen van een aanvraag? Neem dan contact op met Marc Bos-Rongen, Coördinator Sport & Preventie, via mbosrongen@teamsportservice.nl.