Hoofdcontent

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Schiedam kent een vergoeding voor gezinnen die geen geld hebben om hun kinderen te laten sporten, of deel te laten nemen aan culturele activiteiten. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld! 

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten of iets cultureels te doen. Het gaat om een bijdrage waarbij de richtlijn € 225,- (Sport) of € 450,- (Cultuur) per kind per cursusjaar is. Het toegekende bedrag wordt direct betaald aan de sportvereniging of instelling waar het kind les heeft.

 

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur zorgt dat kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen toch kunnen meedoen aan sport en cultuur. In Schiedam vinden wij dat ook heel belangrijk. Ga voor meer informatie naar: Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland of Stroomopwaarts. Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen, dat gaat via een intermediair. De beweegcoaches van Team Sportservice Schiedam zijn intermediairs. Zij helpen je graag!